Citi

Kopš 2019. gada studiju virziena akreditācijas process ietver divus posmus: novērtēšanu un lēmuma par studiju virzienu akreditāciju pieņemšanu.

Augstskolas un koledžas studiju virzienu novērtēšanai var izvēlēties jebkuru Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR) iekļautu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru, tai skaitā Akadēmiskās informācijas centra (AIC) Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru (AIKA). Studiju virziena novērtēšanas rezultātā tiek iegūts ekspertu kopīgais atzinums par vērtēto studiju virzienu augstskolā vai koledžā.

Savukārt pēc studiju virziena novērtēšanas ir nākamais posms, kad augstskolas un koledžas iesniedz dokumentus studiju virziena akreditācijai. Lēmumu par studiju virzienu akreditāciju vai par atteikumu akreditēt studiju virzienu pieņem Studiju kvalitātes komisija. Šo procedūru organizē tikai AIC/ AIKA.

Ja vēlies uzzināt vairāk par šo procesu norisi, noskaties AIKA sagatavoto video!