Citi

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) turpina visaptverošu visu studiju virzienu un to studiju programmu novērtēšanu un studiju virzienu akreditāciju. Studiju virzienu novērtēšana un akreditācija notiek saskaņā ar grafiku, kas noteikts Augstskolu likumā.

AIKA organizē augstskolu studiju virzienu novērtēšanu un akreditāciju, ievērojot Standartus un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG) un Latvijas normatīvos aktus.

Otrā tematiskā analīze sniedz izvērstu kopsavilkumu par rezultātiem, kas iegūti studiju virziena “Informācijas un komunikācijas zinātnes” novērtēšanas un akreditācijas procedūras ietvaros. Studiju virzienu “Informācijas un komunikācijas zinātnes” īsteno septiņās Latvijas augstskolās, no tām divas ir universitātes – Latvijas Universitāte (LU) un Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un tās filiāle Liepājā, viena valsts dibinātā augstskola – Vidzemes Augstskola (ViA), viena valsts koledža-aģentūra – Latvijas Kultūras Akadēmijas Latvijas Kultūras koledža (LKK), divās juridisko personu dibinātas (privātās) augstskolas – Biznesa augstskola Turība (BAT) un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” (RISEBA), un viena juridisko personu dibināta (privātā) koledžā – Alberta koledža (AK). Studiju programmas tiek īstenotas Rīgā un Valmierā, kā arī RSU Liepājas filiālē.

Ar otro tematisko analīzi par studiju virzienu “Informācijas un komunikācijas zinātnes” var iepazīties šeit.