Citi

Latviešu valodā ir iztulkota Dr. Deklana Kenedija praktiskā rokasgrāmata  “Studiju rezultātu formulēšana un izmantošana”. Grāmatā autors skaidro, kas ir studiju rezultāti un kā tos formulēt, kā arī to, kā studiju rezultāti ir saistīti ar mācīšanos un novērtēšanu. Darba noslēgumā autors piedāvā skatu nākotnē studiju rezultātu kontekstā.

Saite uz grāmatu pdf formātā ir pieejama šeit.

Grāmatas tulkojums ir veikts ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzito prasību izpildei” Nr.8.2.4.0/15/I/001 ietvaros.