Komisija

2024. gada 17. janvārī notika kārtējā Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tika izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”.

Studiju kvalitātes komisija pieņēma šādus lēmumus:

STUDIJU VIRZIENU AKREDITĀCIJA

AugstskolaStudiju virziensIlgumsTermiņš
Daugavpils UniversitāteMākslas2 gadi18.01.2026.
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA”Mākslas2 gadi18.01.2026.
Latvijas Mākslas akadēmijaMākslas6 gadi18.01.2030.
Ekonomikas un kultūras augstskolaMākslas6 gadi18.01.2030.
Eiropas Kristīgā akadēmijaSociālā labklājība2 gadi18.01.2026.

Aktuālā informācija par studiju programmu un studiju virzienu licencēšanas/ akreditācijas statusu ir pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) un AIKA E-platformā.*

* Informācija E-platformā tiek aktualizēta 10 darbdienu laikā pēc Studiju kvalitātes komisijas lēmuma pieņemšanas.