Komisija

2024. gada 8. maijā notika kārtējā Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tika izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

Studiju kvalitātes komisija pieņēma šādus lēmumus:

STUDIJU VIRZIENU AKREDITĀCIJA

Augstskola / koledžaStudiju virziensIlgumsTermiņš
Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžaMākslas6 gadi09.05.2030.

STUDIJU PROGRAMMU LICENCĒŠANA

Augstskola / koledžaStudiju programma
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijaKopīgā doktora studiju programma “Sporta zinātne”

Aktuālā informācija par studiju programmu un studiju virzienu licencēšanas/ akreditācijas statusu ir pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) un AIKA E-platformā.*

* Informācija E-platformā tiek aktualizēta 10 darbdienu laikā pēc Studiju kvalitātes komisijas lēmuma pieņemšanas.