Komisija

2024. gada 5. jūnijā notika kārtējā Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tika izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”.

Studiju kvalitātes komisija pieņēma šādus lēmumus:

STUDIJU VIRZIENU AKREDITĀCIJA

AugstskolaStudiju virziensIlgumsTermiņš
Juridiskā koledžaVadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība6 gadi06.06.2030.
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBAInformācijas un komunikācijas zinātnes6 gadi06.06.2030.
Daugavpils UniversitāteFizika, materiālzinātne, matemātika un statistika6 gadi06.06.2030.
Daugavpils UniversitāteĶīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija6 gadi06.06.2030.

Aktuālā informācija par studiju programmu un studiju virzienu licencēšanas/ akreditācijas statusu ir pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) un AIKA E-platformā.*

* Informācija E-platformā tiek aktualizēta 10 darbdienu laikā pēc Studiju kvalitātes komisijas lēmuma pieņemšanas.