Komisija

2019. gada 21. jūnijā notika Studiju akreditācijas komisijas/ Studiju programmu licencēšanas komisijas noslēdzošā sēde.

Studiju akreditācijas komisijas/ Studiju programmu licencēšanas komisijas sastāvs tika apstiprināts 2015. gada 10. novembrī un Komisijas pirmā sēde notika 2015. gada 21. decembrī.
Šajā laikā Studiju akreditācijas komisijas darba kārtībā ir tikuši pieņemti 116 lēmumi, savukārt Studiju programmu licencēšanas komisijas darba kārtībā 91 lēmums. Komisija ir lēmusi par studiju programmu licencēšanu, studiju virzienu akreditāciju, izmaiņām studiju virzienos, jaunu licenču un akreditācijas lapu izsniegšanu reorganizētajām iestādēm.
Kopskaitā laika periodā no 2015. gada 21. decembra ir notikušas 44 Studiju akreditācijas komisijas sēdes un 39 Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes.

Akadēmiskās informācijas centra un Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras vārdā izsakām pateicību Komisijas locekļiem prof. Tatjanai Volkovai, prof. Ivaram Lācim, prof. Ilzei Akotai, prof. Elmāram Beķerim, Guntai Brūmanei, Mikum Dubickim un Atim Kamparam par rūpīgu un atbildīgu darbu komisijā.

Novēlam izturību prof. Tatjanai Volkovai un prof. Ivaram Lācim, turpinot darbu Studiju kvalitātes komisijas sastāvā.