Šīs sadaļas trīs apakšsadaļās ir pieejama informācija, kura ir aktuāla un vērtīga studentiem.  Pirmajā apakšsadaļā vērsta uzmanība uz studiju kvalitāti, otrajā apakšsadaļā atrodama informācija, kas palīdzēs studentiem izvēlēties augstskolu un studiju programmu, kurā studēt. Savukārt trešajā sadaļā sniegta informācija par studentu iespējām piedalīties kvalitātes novērtēšanas procesā.