Semināri

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) aicina augstskolu/ koledžu pārstāvjus uz semināru š.g. 5. jūlijā vai 22. augustā plkst. 14:00, lai kopīgi pārskatītu studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas un rastu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem saistībā ar vadlīnijās iekļautajiem kritērijiem.

Semināra mērķis ir atbalstīt augstskolas/ koledžas pašnovērtējuma ziņojumu izstrādē, lai novērtēšanas eksperti saņemtu analītisku un vispusīgu informāciju novērtējuma veikšanai, kas arī sniegtu augstskolām/ koledžām atbalstu turpmākās darbības pilnveidei.

Seminārā plānots izskatīt studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumā iekļauto nodaļu un pielikumu savstarpējo sasaisti un kritērijus, kuri identificēti kā problemātiski iepazīstoties ar augstskolu/ koledžu sagatavotajiem pašnovērtējumu ziņojumiem.

Seminārā aicināti piedalīties augstskolu/koledžu pārstāvji. Seminārs plānots divas reizes š.g. 5. jūlijā un 22. augustā plkst. 14:00. Plānotais semināra ilgums līdz 3 h. Seminārs notiks ZOOM platformā.

Sakarā ar tiešsaistes platformas tehnisko kapacitāti, dalībnieku skaits ir ierobežots, un uzaicinājums piedalīties seminārā tika nosūtīts individuāli katrai augstskolai/koledžai.

Tikai apstiprinātajiem vebināra dalībniekiem tiks nosūtīta piekļuves saite un darba kārtība.