Informējam, ka 2019. gada 26. jūnijā AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 10:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

Sēdes darba kārtība

1.Sēdes darba kārtības saskaņošana

2.Izmaiņas studiju virzienā

          2.1.Ventspils Augstskola, studiju virziens “Tulkošana”, profesionālā maģistra studiju programma „Juridisko tekstu tulkošana”(47222)

3.Studiju programmu licencēšana

          3.1.Daugavpils Universitāte, studiju virziens “Ekonomika”, Profesionālā maģistra studiju programma “Viedā ekonomika un inovācijas”(47311)

4.Labojumi studiju virzienu akreditācijas lapās

          4.1.Rīgas Tehniskā universitāte(RTU), studiju virzieni “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” (studiju programma “Finanšu inženiermatemātika” (45460)), “Informācijas tehnoloģija,datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”(studiju programmas “Digitālās humanitārās zinātnes” (45482), un “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (42484)), “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” (studiju programma “Industriālais dizains” (42548)) un Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”(kopīgā studiju programma “Radošās industrijas” (43217));

Akreditācijas lapu pielikumu aktualizēšana iepriekš minētajiem RTU studiju virzieniem.

5.Studiju programmu licenču un akreditācijas lapu nomaiņa

          5.1.Rīgas 1. medicīnas koledža.

Licenču un akreditācijas lapu nomaiņa īstenotajiem studiju virzieniem sakarā ar Rīgas 1.medicīnas koledžas reorganizāciju

          5.2.Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža.

Licenču un akreditācijas lapu nomaiņa īstenotajiem studiju virzieniem un koledžas akreditācijas lapas nomaiņa sakarā ar Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas reorganizāciju

6.Izmaiņas studiju virziena akreditācijas lapā

          6.1.Vidzemes Augstskola, studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, doktora studiju programma Sociotehnisku sistēmu modelēšana”

Iegūstamā grāda nosaukuma maiņa

          6.2.Daugavpils Universitāte, studiju virziens “Ekonomika”, doktora studiju programma “Ekonomika”

Iegūstamā grāda nosaukuma maiņa

7.Citi jautājumi