Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2020. gada 25. februārī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 10:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

Izmaiņas studiju virzienā

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, Filiāles atvēršana Uzbekistānas Republikā

Studiju programmas licencēšana

Rīgas Stradiņa universitāte,  studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Starptautiskais bizness un jaunuzņēmējdarbība”

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju virziens “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna”, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Ilgtspējīga mežsaimniecība”

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju virziens “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna”, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Ilgtspējīga lauksaimniecība”

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju virziens “Vides aizsardzība”, doktora studiju programma “Vides inženierija”

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju virziens “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”, akadēmiskā bakalaura studiju programma “”Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas

Studiju programmu licences atņemšana

Liepājas Universitāte, studiju virziens “Fizika, materiālzinātnes, matemātika un statistika”, akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Fizika” un “Matemātika”, studiju virziens “Mākslas”, akadēmiskā maģistra studiju programma “Jauno mediju māksla”.

 

Kļūdas labojums studiju programmas licencē un SPLK lēmumā

Vidzemes Augstskola, studiju programma “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas”

Izmaiņas studiju virziena akreditācijas lapā

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports”, doktora studiju programma “Sporta zinātne”

 

Iesniegumi par doktora grādu nosaukumu maiņu

Latvijas Mākslas akadēmija

Rīgas Tehniskā universitāte (četri iesniegumi)

Baltijas Starptautiskā akadēmija

Latvijas Kultūras akadēmija

Transporta un sakaru institūts