Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2023. gada 29. novembrī plkst. 09:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1.Studiju virzienu akreditācija

1.1.Rīgas Tehniskās universitātes studiju virziena “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditācija (26 studiju programmas)

1.1.1.Rīgas Tehniskās universitātes iesniegums “par studiju programmas īstenošanas pārtraukšanu” ar lūgumu slēgt studiju virzienam atbilstošās studiju programmas:
– pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma “Datorsistēmas” (41481);
– akadēmiskā bakalaura studiju programma “Elektronika un mobilie sakari” (43523);
– akadēmiskā bakalaura studiju programma “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” (43523);
– akadēmiskā maģistra studiju programma “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” (45523)
– akadēmiskā maģistra studiju programma “Automātika un datortehnika” (45523);
– akadēmiskā maģistra studiju programma “Elektronika” (45523);
– profesionālā maģistra studiju programma “Automātika un datortehnika” (47523);
– akadēmiskā doktora studiju programma “Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” (51523)
– akadēmiskā doktora studiju programma “Automātika un datortehnika” (51523);
– akadēmiskā doktora studiju programma “Datorsistēmas” (51481);
– akadēmiskā doktora studiju programma “Informācijas tehnoloģija” (51481);
– akadēmiskā maģistra studiju programma “E-studiju tehnoloģijas” (45482).