Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2020. gada 5. februārī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 10:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

Izmaiņas studiju virzienā:

Rīgas Tehniskā universitāte, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, akadēmiskā maģistra studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”

Studiju programmu licencēšana:

Vidzemes Augstskolas, Ventspils Augstskolas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas kopīgā doktora studiju programma “Ekonomikas un uzņēmējdarbības studijas”

Studiju programmas licences atņemšana:

Biznesa vadības koledža, studiju virziens “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Tūrisms un viesnīcu serviss”

Izmaiņas studiju virzienu akreditācijas lapās:

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, studiju virziens “Mākslas”
Latvijas Universitāte, studiju virzieni “Dzīvās dabas zinātnes”, “Ekonomika”, “Fizika, materiālzinātne un statistika”, “Ģeogrāfija un zemes zinātnes”, “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, “Informācijas un komunikācijas zinātnes”, “Izglītība, pedagoģija un sports”, “Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija”, “Reliģija un teoloģija”, “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija”, “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”, “Veselības aprūpe”, “Vēsture un filozofija”, “Vides aizsardzība”, “Psiholoģija”
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju virzieni “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna”, “Ražošana un pārstrāde”, “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”, “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, “Arhitektūra un būvniecība”, “Vides aizsardzība”, “Ekonomika” un “Izglītība, pedagoģija un sports”
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Banku augstskola, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Liepājas Universitāte, studiju virzieni “Izglītība, pedagoģija un sports”, “Mākslas”, “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” un “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”
Rīgas Stradiņa universitāte, studiju virzieni “Veselības aprūpe”, “Tiesību zinātne”, “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija”, “Informācijas un komunikācijas zinātnes”, “Psiholoģija”, “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports”