Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2023. gada 6. decembrī plkst. 09:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju virzienu akreditācija

1.1. Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju virziena “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditācija (1 studiju programma);
1.2. Alberta Koledžas studiju virziena “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditācija (1 studiju programma);
1.3. Transporta un sakaru institūta studiju virziena “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditācija (7 studiju programmas);
1.3.1. Transporta un sakaru institūta iesniegums par profesionālās bakalaura studiju programmu “Robotika”;
1.4. Daugavpils Universitātes studiju virziena “Psiholoģija” akreditācija (3 studiju programmas);
1.5. Latvijas Universitātes studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas ” akreditācija (10 studiju programmas).

2.Par studiju programmas licencēšanu
2.1. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesionālās maģistra studiju programmas “Dizaina tehnoloģijas” licencēšana.

3.Par licencētas studiju programmas iekļaušanu studiju virzienā
3.1. Rīgas Stradiņa universitātes licencētas kopīgās studiju programmas “Ekonomiskā drošība” iekļaušanu akreditētā studiju virzienā “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”.

4.Par nosacījuma izpildi
4.1. Latvijas Universitātes iesniegums par nosacījuma izpildi studiju virzienam “Reliģija un teoloģija”;
4.2. Rīgas Celtniecības koledžas studiju virziena “Arhitektūra un būvniecība” licencēšanas nosacījumu izpilde studiju programmai “Būves informācijas modelēšana”;
4.3. Rīgas Tehniskās universitātes iesniegums par studiju virzienam “Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija” un studiju virzienam “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” studiju programmu īstenošanas pārtraukšanu (kopā 2 studiju programmas) un studiju virzienam “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” atbilstošās akadēmiskās doktora studiju programmas “Materiālu inženierija” akreditācijas lēmuma nosacījuma izpildi un akadēmiskās doktora studiju programmas “Šķiedru zinātne” nosacījuma izpildi.

5.Par studiju programmu slēgšanu
5.1. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas iesniegums par studiju virzienam “Mākslas” atbilstošās profesionālās bakalaura studiju programmas “Interjera dizains” (42214) un profesionālās maģistra studiju programmas “Dizains” (47214) licencēšanas atcelšanu;
5.2. Rīgas Menedžmenta koledžas iesniegums par pirmā līmeņa (īsā cikla) augstākās izglītības studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” (41345) slēgšanu;
5.3. Rīgas Tehniskās universitātes iesniegums par trīs studiju programmu īstenošanas pārtraukšanu:
– lūgums ar 01.12.2023. slēgt studiju virzienam “Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija” atbilstošo akadēmisko doktora studiju programmu “Ķīmija” (51441);
– lūgums ar 05.12.2023. slēgt studiju virzienam “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” atbilstošo akadēmisko doktora studiju programmu “Materiālzinātne” (51526);
– lūgums ar Komisijas lēmuma datumu slēgt studiju virziena “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Muitas un nodokļu administrēšana” (41861).

6.Citi jautājumi
6.1. Latvijas Universitātes iesniegums par studiju virzienam “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” atbilstošu bakalaura studiju programmu “Matemātika”.