Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2023. gada 15. novembrī plkst. 09:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1.Studiju virzienu akreditācija
1.1. Latvijas Universitātes studiju virziena “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija” akreditācija (8 studiju programmas)
1.1.1. Latvijas Universitātes iesniegums par studiju virzienam “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija” atbilstošo studiju programmu slēgšanu (3 studiju programmas):
– bakalaura studiju programma “Eiropas integrācija un globālā attīstība” (43312);
– doktora studiju programma “Politikas zinātne” (51312);
– doktora studiju programma “Socioloģija” (51314)
1.2. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju virziena “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditācija (4 studiju programmas)
1.3. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studiju virziena “Mākslas” akreditācija
1.3.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas iesniegums par studiju virzienam “Mākslas” atbilstošo akreditācijai nevirzīto studiju programmu slēgšanu (6 studiju programmas):
– profesionālā bakalaura studiju programma “Instrumentālā mūzika” (42212);
– profesionālā bakalaura studiju programma “Vokālā mūzika” (42212);
– profesionālā bakalaura studiju programma “Diriģēšana” (42212);
– profesionālā bakalaura studiju programma “Kompozīcija” (42212);
– profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzikas vēsture un teorija” (42212);
– profesionālā bakalaura studiju programma “Horeogrāfija” (42212)
1.4. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija studiju virziena “Izglītība un pedagoģija” akreditācija
1.4.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas iesniegums par studiju virzienam “Izglītība un pedagoģija” atbilstošo akreditācijai nevirzīto studiju programmu slēgšanu (3 studiju programmas):
– profesionālā bakalaura studiju programma “Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs” (42141);
– profesionālā bakalaura studiju programma “Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs” (42141);
– profesionālā bakalaura studiju programma “Deju un ritmikas skolotājs” (42141)

2.Par licencētas studiju programmas iekļaušanu studiju virzienā
2.1. Rīgas Stradiņa universitātes licencētas akadēmiskā maģistra studiju programmas “Krievijas un Eirāzijas studijas” iekļaušanu akreditētā studiju virzienā “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
2.2. Daugavpils Universitātes licencētas kopīgās doktora studiju programmas “Valodu un literatūras studijas” iekļaušanu akreditētā studiju virzienā “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”

3.Par nosacījuma izpildi
3.1. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes licencētas studiju programmas “Cilvēkresursu vadība” (iepriekšējais nosaukums – “Karjeras konsultants”) izmaiņu nosacījumu izpilde
3.2. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studiju virziena “Vides aizsardzība” akreditācijas nosacījumu izpilde
3.3. Liepājas Universitātes studiju virziena “Informācijas tehnoloģijas, datorika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditācijas nosacījumu izpilde
3.4. Latvijas Universitātes studiju virziena “Informācijas tehnoloģijas, datorika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditācijas nosacījumu izpilde

4.Par studiju programmu licencēšanas atcelšanu
4.1. Rīgas Stradiņa universitātes iesniegums ar lūgumu slēgt 17 studiju programmas:
studiju virziens “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija”:
– akadēmiskā maģistra studiju programma “Reģionālā politika un valsts pārvaldība” (45310);
– akadēmiskā bakalaura studiju programma “Politika un politiskā komunikācija” (43310);
– akadēmiskā bakalaura studiju programma “Organizāciju un menedžmenta socioloģija” (43310);
– akadēmiskā maģistra studiju programma “Sociālo procesu analīze un vadība” (45310);
– doktora studiju programma “Politikas zinātne” (51312);
– doktora studiju programma “Socioloģija” (51314);
studiju virziens ”Veselības aprūpe”:
– otrā līmeņa profesionālās izglītības studiju programma “Pediatrija” (49721);
– akadēmiskā bakalaura studiju programma “Veselības sports” (43726);
– pirmā līmeņa profesionālās izglītības studiju programma “Māszinības” (41723);
– akadēmiskā maģistra studiju programma “Fizioterapija” (45722);
– doktora studiju programma “Farmācija” (51725);
– doktora studiju programma “Medicīna” (51721);
studiju virziens “Informācijas un komunikācijas zinātne”:
– akadēmiskā bakalaura studiju programma “Fotogrāfija” (43321);
– doktora studiju programma “Komunikācijas kultūra un multimediji” (51321);
studiju virziens “Psiholoģija”:
– doktora studiju programma “Psiholoģija” (51313);
studiju virziens “Tiesību zinātne”:
– doktora studiju programma “Tiesību zinātnes” (51380);
studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”:
– doktora studiju programma “Biznesa vadība un ekonomika”.