Informējam, ka 2023. gada 4. oktobrī plkst. 09:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju virzienu akreditācija
1.1. Latvijas Universitātes studiju virziena “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” akreditācija
1.2. Rīgas Celtniecības koledžas studiju virziena “Mākslas” akreditācija
1.3. Liepājas Universitātes studiju virziena “Mākslas” akreditācija

2. Par studiju programmu licencēšanu
2.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmas “Sporta un izglītības speciālists” licencēšanu

3. Par licencētas studiju programmas iekļaušanu akreditētā studiju virzienā
3.1. Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju programmas “Sociālās zinātnes” iekļaušana akreditētā studiju virzienā “Vadība, administrēšana, nekustamo īpašumu pārvaldība”

4. Nosacījuma izpilde
4.1. Latvijas Universitātes iesniegums par nosacījuma izpildi akadēmiskās doktora studiju programmas “Cilvēkfaktors, drošība darbā un arodveselība” iekļaušanai studiju virzienā “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”
4.2. Valsts Policijas koledžas iesniegums par nosacījuma izpildi īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Policijas darbs”
4.3. Daugavpils Universitātes iesniegums par nosacījuma izpildi studiju virzienam “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” atbilstošajām studiju programmām

5. Par licencēšanas atcelšanu
5.1. Daugavpils Universitātes iesniegums par studiju virzienam “Izglītība, pedagoģija un sports” atbilstošās profesionālās maģistra studiju programmas “Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists” slēgšanu
5.2. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes iesniegums “Par studiju programmu slēgšanu LBTU” par studiju virzienam “Izglītība, pedagoģija un sports” atbilstošās akadēmiskās maģistra studiju programmas “Pedagoģija” (45142) un akadēmiskās doktora studiju programmas “Pedagoģija” (51142) slēgšanu
5.3. Transporta un sakaru institūta iesniegums par studiju virzienam “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” atbilstošās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Elektronika un bakalaura studiju programmas “Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli” slēgšanu

6. Citi jautājumi