Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2023. gada 13. septembrī plkst. 09:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju virzienu akreditācija
1.1. Rīgas Tehniskās universitātes studiju virziena “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” akreditācija
1.1.1. Rīgas Tehniskās universitātes iesniegums par studiju virzienam “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” atbilstošās akadēmiskās maģistra studiju programmas “Materiālu nanotehnoloģijas” (45526) un akadēmiskās maģistra studiju programmas “Materiālzinātnes” (45524) slēgšanu
1.2. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studiju virziena “Veselības aprūpe” akreditācija
1.3. Latvijas Universitātes studiju virziena “Vēsture un filozofija” akreditācija
1.4. Latvijas Universitātes studiju virziena “Reliģija un teoloģija” akreditācija
1.5. Biznesa augstskolas “Turība” studiju virziena “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditācija
1.6. Ventspils Augstskolas studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditācija

2. Par nosacījuma izpildi
2.1. Latvijas Universitātes iesniegums par licencēšanas nosacījumu izpildi profesionālajai bakalaura studiju programmai “Pirmstiesas izmeklēšana” un profesionālajai maģistra studiju programmai “Pirmstiesas izmeklēšana”
2.2. Latvijas Universitātes iesniegums par nosacījuma izpildi studiju virzienam “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un tam atbilstošajā maģistra studiju programmā “Sabiedrības vadība”
2.3. Rīgas Stradiņa universitātes iesniegums par iesniedzamajiem dokumentiem attiecībā uz profesionālo studiju programmu “Policijas darbs”, kuru īsteno pēc īsā cikla augstākās izglītības apguves
2.4. Rīgas Stradiņa universitātes iesniegums par profesionālās maģistra studiju programmas “Ekonomiskās drošības aizsardzība” Studiju kvalitātes komisijas pieprasītajiem dokumentiem