Informējam, ka 2023. gada 17. maijā plkst. 09:15 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju virzienu akreditācija
1.1. Latvijas Universitātes studiju virziena “Informācijas un komunikācijas zinātnes” akreditācija (4 studiju programmas)
1.1.1. Latvijas Universitātes iesniegums ar lūgumu anulēt licenci studiju virzienam “Informācijas un komunikācijas zinātnes” atbilstošajai doktora studiju programmas “Komunikācijas zinātne” (51321)
1.2. Rīgas Aeronavigācijas institūta studiju virziena “Transporta pakalpojumi” akreditācija (4 studiju programmas)
1.3. Daugavpils Universitātes studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” akreditācija (4 studiju programmas)
1.3.1. Daugavpils Universitātes iesniegums ar lūgumu anulēt licenci studiju virzienam “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” atbilstošajai doktora studiju programmai “Valodniecība” (51226) un doktora studiju programmai “Literatūrzinātne” (51226)

2. Izmaiņas studiju virzienā
2.1. Izmaiņas Rīgas Tehniskās universitātes studiju virziena “Ražošana un pārstrāde” studiju programmās

3. Par studiju programmu iekļaušanu akreditētā studiju virzienā
3.1. Rīgas Stradiņa universitātes iesniegums par licencētas doktora studiju programmas “Veselības aprūpe” iekļaušana akreditētā studiju virzienā “Veselības aprūpe”
3.2. Valsts policijas koledžas iesniegums par licencētas studiju programmas “Policijas darbs” iekļaušanu akreditētā studiju virzienā “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”
3.3. Ekonomikas un kultūras akadēmijas iesniegums par licencētas studiju programmas “Starptautisko kultūras projektu vadība” iekļaušanu akreditētā studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

4. Studiju programmas licencēšana
4.1. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes kopīgās akadēmiskā maģistra studiju programmas “Lauku kopienu attīstība” licencēšana

5. Par nosacījuma izpildi
5.1. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes iesniegums par nosacījuma izpildi studiju virzienam “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un pārtikas higiēna” atbilstošajām studiju programmām:
– akadēmiskā maģistra studiju programma “Lauksaimniecība” (45621);
– akadēmiskā maģistra studiju programma “Mežzinātne” (45623);
– akadēmiskā doktora studiju programma “Lauksaimniecība” (51621);
– akadēmiskā doktora studiju programma “Mežzinātne” (51623)
5.2. Rīgas Stradiņa universitātes iesniegums par nosacījuma izpildi studiju virzienam “Sociālā labklājība” atbilstošajai profesionālā maģistra (otrā cikla) studiju programmai “Sociālais darbs”

6. Par studiju programmu slēgšanu
6.1. Latvijas Universitātes iesniegums par licenču anulēšanu studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmām:
– maģistra studiju programma “Dažādības pedagoģiskie risinājumi” (45142);
– profesionālā maģistra studiju programma “Izglītības vadība” (47142);
– otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs” (46141)