Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2019. gada 4. decembrī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 10:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

Izmaiņas studiju virzienā:

— Latvijas Universitāte, doktora studiju programma “Ekonomika un uzņēmējdarbība”
— Latvijas Universitāte, studiju virziens “Ekonomika”, maģistra studiju programma “Grāmatvedība un audits”
— Latvijas Universitāte, studiju virziens “Ekonomika”, bakalaura studiju programma “Grāmatvedība, analīze un audits”
— Alberta koledža, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, studiju programma “Mārketings un tā inovācijas”
— Daugavpils Universitāte, studiju virziens “Tiesību zinātne”, bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne”

Studiju programmu licencēšana:

— Daugavpils Universitāte, studiju virziens “Psiholoģija”, profesionālā maģistra studiju programma “Psiholoģija”

Par izmaiņām studiju virzienu akreditācijas lapās:

— Daugavpils Universitāte, studiju virzieni “Dzīvās dabas zinātnes”, “Tiesību zinātnes”, “Ekonomika”, “Psiholoģija”, “Vēsture un filozofija”, “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”, “Izglītība, pedagoģija un sports”, “Fizika, materiālzinātne un statistika”