Informējam, ka 2023. gada 29. martā plkst. 09:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Par izmaiņām studiju programmā
1.1. Sociālās integrācijas valsts aģentūras pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Lietišķo sistēmu programmatūra” apjoma izmaiņas

2. Studiju programmu licencēšana
2.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pirmā līmeņa augstākās izglītības programmas “Sporta un izglītības specialists” licencēšana

3. Studiju virzienu akreditācija
3.1. Banku augstskolas studiju virziena “Ekonomika” akreditācija (7 studiju programmas)
3.2. Rīgas Celtniecības koledža studiju virziena “Arhitektūra un būvniecība” akreditācija (3 studiju programmas)

4. Par nosacījuma izpildi
4.1. Rīgas Tehniskās universitātes iesniegums un precizējumi par nosacījumu izpildi studiju virziena “Arhitektūra un būvniecība” un tam atbilstošo 13 studiju programmu akreditācijai:
– pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Būvniecība”;
– profesionālā maģistra studiju programma “Transportbūves”;
– profesionālā maģistra studiju programma “Arhitektūra”
– profesionālā maģistra studiju programma “Būvniecība”;
– profesionālā maģistra studiju programma “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”;
– profesionālā maģistra studiju programma “Ģeomātika”;
– profesionālā bakalaura studiju programma “Ģeomātika”;
– kopīgā akadēmiskās maģistra studiju programma “Inovatīva ceļu un tiltu inženierija”;
– kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma “Inovatīvie risinājumi ģeomātikā”;
– akadēmiskā doktora studiju programma “Arhitektūra”;
– akadēmiskā doktora studiju programmas “Būvniecība”;
– akadēmiskā doktora studiju programma “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”;
– profesionālā bakalaura studiju programma “Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija”.
4.2. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā maģistra studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” un doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” nosacījuma izpilde (uzņemšanas prasību precizējumi)
4.3. Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju virziena “Veselības aprūpe” nosacījuma izpilde

5. Izmaiņas doktora studiju programmu grāda nosaukumā
5.1. Daugavpils Universitātes deviņu studiju virzienu studiju programmās piešķiramā grāda izmaiņas

6. Studiju programmu licencēšanas atcelšana
6.1. LU iesniegums par licenču atņemšanu 15 studiju programmām:
– pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas izglītības pedagogs” (41141);
– pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas izglītības skolotājs” (41141);
– profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā” (42141);
– profesionālā bakalaura studiju programma  ”Sociālais pedagogs” (42141);
– profesionālā bakalaura studiju programma “Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” (42141);
– profesionālā bakalaura studiju programma “Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs” (42141);
– profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs” (42141);
– otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma  “Skolotājs” (46141);
– maģistra studiju programma “Pedagoģija” (45142);
– maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes” (45142);
– profesionālā maģistra studiju programma “Skolotājs” (47141);
– profesionālā maģistra studiju programma “Pedagoģija” (47142);
– doktora studiju programma “Pedagoģija” (51142);
– doktora studiju programma “Ģeoloģija” (51442);
– doktora studiju programma “Ģeogrāfija” (51442).
6.2. Daugavpils Universitātes lūgums atņemt licenci sešām studiju virzienam „Izglītība, pedagoģija un sports” atbilstošām studiju programmām sakarā ar to īstenošanas pārtraukšanu:
– akadēmiskā maģistra studiju programma “Bioloģija” (45421)
– akadēmiskā maģistra studiju programmas “Dabas rekreācija” (45421)
– akadēmiskā bakalaura studiju programma “Ekonomika” (43311)
– akadēmiskā bakalaura studiju programma “Fizika” (43443)
– profesionālā maģistra studiju programma “Izglītība” (47141)
– doktora studiju programma “Pedagoģija” (51141)

7. Citi jautājumi
7.1. Informācija par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aģentūras “Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža” Padomes 2023. gada 6. marta sēdes protokolu Nr. 2023/2 par studiju virzienam “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un pārtikas higiēna” atbilstošās īsā cikla (pirmā līmeņa) profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” studiju programmas raksturojošo rādītāju un uzņemšanas prasību apstiprināšanu