Informējam, ka 2023. gada 1. martā plkst. 09:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju virzienu akreditācija
1.1. Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā koledža”, studiju virziens “Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas” (1 studiju programma)
1.2. Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra “Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža”, studiju virziens “Ražošana un pārstrāde” (1 studiju programma)
1.3. Latvijas Universitāte, studiju virziens “Ģeogrāfijas un zemes zinātnes” (5 studiju programmas)

2. Studiju programmas slēgšana
2.1. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas iesniegums par licenču atņemšanu četrām studiju programmām:
– Studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports”, profesionālā bakalaura studiju programma “Speciālās izglītības skolotājs”
– Studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports”, profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs”
– Studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports”, profesionālā bakalaura studiju programma “Sociālais pedagogs”
– Studiju virziens “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, profesionālā maģistra studiju programma “Datorsistēmas”
2.2. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes iesniegums ar lūgumu veikt izmaiņas studiju virziena akreditācijas lapā/lēmumā un slēgt šādas studiju programmas:
– Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Profesionālās izglītības skolotājs”
– Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Komerczinības”
2.3. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iesniegums par studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Pedagoģija” (431412) slēgšanu
2.4. Liepājas Universitātes iesniegums par studiju programmu īstenošanas pārtraukšanu:
– Studiju virziena “Mākslas” profesionālās maģistra studiju programma “Māksla” (47211);
– Studiju virziena “Mākslas” doktora studiju programma “Jauno mediju māksla” (51213);
– Studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālās maģistra studiju programma “Karjeras konsultants” (47142);
– Studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” doktora studiju programma “Pedagoģija” (51142)

3. Nosacījuma izpilde
3.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iesniegums par nosacījuma izpildi studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura studiju programmai “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”
3.2. SIA “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža” iesniegums par papildu informācijas sniegšanu studiju virzienam “Veselības aprūpe” attiecībā uz studiju līgumu
3.3. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aģentūras “Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža” iesniegums par nosacījuma izpildi studiju virzienam “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un pārtikas higiēna”

4. Citi:
4.1. Informācija par tehniskajām kļūdām lēmumā Nr. 2023/02-L (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) un lēmumā Nr. 2023/02-I (Rīgas Tehniskā universitāte)