Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2023. gada 1. februārī plkst. 09:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Par izmaiņām studiju virzienā
1.1. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA, Par akadēmiskās maģistru studiju programmas “Lielo datu analītika“ izmaiņām

2. Studiju virzienu akreditācija
2.1. Latvijas Universitāte, studiju virziens “Veselības aprūpe” (14 studiju programmas)
2.2. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, studiju virziens “Arhitektūra un būvniecība” (2 studiju programmas)
2.3. Daugavpils Universitāte, studiju virziens “Veselības aprūpe” (2 studiju programmas)
2.4. Rīgas Stradiņa Universitāte, studiju virziens “Sociālā labklājība” (3 studiju programmas)
2.5. Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā koledža”, studiju virziens “Ražošana un pārstrāde” (1 studiju programmma)
2.6. Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā koledža”, studiju virziens “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” (4 studiju programmas)

3. Par nosacījuma izpildi
3.1. Rīgas Aeronavigācijas institūts studiju virziena “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditācija.
3.2. Par Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju programmas “Sociālās zinātnes” Studiju kvalitātes komisijas pieprasītajiem dokumentiem.
3.3. Par piešķiramā grāda precizējumu LU un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgajai bakalaura studiju programmai “Biotehnoloģija un bioinženierija”.

4. Citi