Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2023. gada 11. janvārī plkst. 09:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

 1. Studiju virzienu akreditācija
  1.1. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, studiju virziens “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” (4 studiju programmas)
  1.2. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, studiju virziens “Sociālā labklājība” (2 studiju programmas)
  1.3. Liepājas Universitāte, studiju virziens “Sociālā labklājība” (2 studiju programmas)
  1.4. Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, studiju virziens “Veselības aprūpe” (4 studiju programmas)
  1.5. Vidzemes Augstskola, studiju virziens “Arhitektūra un būvniecība” (1 studiju programma)
 2. Par nosacījuma izpildi
  2.1. Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Liepājas Universitāte par kopīgo doktora studiju programmu “Izglītības zinātnes”
  2.2. Daugavpils Universitāte par kopīgo doktora studiju programmu “Valodu un literatūras studijas”
  2.3. Rīgas Stradiņa universitāte un Daugavpils Universitāte par profesionālo maģistra studiju programmu “Ekonomiskā drošība”
  2.4. Novikontas Jūras koledža, studiju virziens “Jūrniecība”
 3. Licencēšanas atcelšana
  3.1. Latvijas Universitāte par slēgto LU studiju programmu licenču anulēšanu
  3.2. Rīgas Stradiņa universitāte, studiju virziens “Sociālā labklājība”, kopīgās (ar Mykolas Romeris University (Lietuva)) profesionālās maģistra studiju programmas “Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem” (kods 47762) slēgšana (licence. Nr. 04055-51, 27.08.2014.)
  3.3. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, par licencēšanas atcelšanu sakarā ar studiju programmu īstenošanas pārtraukšanu
 4. Izmaiņas doktora studiju programmu grāda nosaukumā
  4.1. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte par izmaiņām akreditētu doktora studiju programmu piešķiramajos grādos
  4.2. Rīgas Tehniskā universitāte par izmaiņām akadēmisko doktora studiju programmu piešķiramajos grādos
  4.3. Transporta un sakaru institūts par izmaiņām doktora studiju programmā “Telemātika un loģistika” (51526) piešķiramā grāda nosaukumā
 5. Citi:
  5.1. Rīgas Tehniskā universitāte par studiju virziena “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditāciju
  5.2. Rīgas Stradiņa universitāte par zinātnes doktora studiju programmas “Sociālās zinātnes” licencēšanas ekspertu rekomendāciju ieviešanas plāna nosūtīšanu un studiju virziena noteikšanu