Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2022. gada 14. decembrī plkst. 09:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Izmaiņas studiju virzienā
1.1. Daugavpils Universitāte, studiju virziens “Ekonomika”, profesionāla bakalaura studiju programma “Biznesa un finanšu procesi” (42311)

2. Studiju virzienu akreditācija
2.1. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes “Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledža”, studiju virziens “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” (1 studiju programma)
2.2. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, studiju virziens “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un pārtikas higiēna” (10 studiju programmas)
2.3. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, studiju virziens “Ražošana un pārstrāde” (8 studiju programmas)
2.4. Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža, studiju virziens “Veselības aprūpe” (2 studiju programmas)
2.5. LUR1MK, studiju virziens “Veselības aprūpe” (3 studiju programmas)
2.5.1. Licencēšanas atcelšana pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Māszinības”

3. Licencēšana
3.1. Rīgas Tehniskā universitāte, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Loģistika” licencēšana, studiju virziens “Transporta pakalpojumi”
3.2. Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālās maģistra studiju programmas “Loģistika un piegādes ķēdes drošība” licencēšana, studiju virziens “Transporta pakalpojumi”
3.3. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, profesionālās bakalaura studiju programmas “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (42141) licencēšana

4. Par nosacījuma izpildi
4.1. Rīgas Stradiņa universitāte, kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma “Mediju un informācijas pratība”, par uzņemšanas prasībām

5. Citi jautājumi
5.1. Liepājas Universitāte, par studiju virziena “Veselības aprūpe” novērtēšanas ekspertu grupas sniegto rekomendāciju izpildi
5.2. ENQA novērtēšana, SKK sēžu plānojums 2023.gada I pusgadā

6. Papildus iekļauts
6.1. Studiju virziena akreditācija: Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža, studiju virziens “Veselības aprūpe”