Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2022. gada 14. septembrī plkst. 12:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju programmu iekļaušana akreditētā virzienā
1.1. Ventspils Augstskola, doktora studiju programmas “Ekonomika un uzņēmējdarbība” (51345) iekļaušana akreditētā studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”.
1.2. Liepājas Universitāte, profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs” (42141) iekļaušana akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”.

2. Licencēšana
2.1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Augkopība” (41621) licencēšana.

3. Studiju virzienu akreditācija
3.1. Latvijas Universitāte, studiju virziens “Sociālā labklājība” (2 studiju programmas)
3.2. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju virziens “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” (5 studiju programmas)
3.3. Rīgas Tehniskā universitāte, studiju virziens “Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas” (7 studiju programmas)

4. Par nosacījuma izpildi
4.1. Biznesa augstskola “Turība” par papildus informācijas iesniegšanu pēc licences saņemšanas akadēmiskajai maģistra studiju programmai “Tiesības organizācijas vadībā” līdz 17.10.2022.

5. Citi jautājumi