Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2019. gada 13. novembrī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 10:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

  1. Sēdes darba kārtības saskaņošana
  2. Studiju programmu licenču atņemšana

2.1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrības pārvalde” (47345);

2.2. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju virziens “Arhitektūra un būvniecība”, akadēmiskā maģistra studiju programma “Būvzinātne” (45582), akadēmiskā maģistra studiju programma “Hidroinženierzinātne” (45582), akadēmiskā maģistra studiju programma “Zemes ierīcība” (45581), profesionālā bakalaura studiju programma “Zemes ierīcība” (42581), pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Zemes ierīcība” (41581);

2.3. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju virziens “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna”, profesionālā maģistra studiju programma “Lauksaimniecība” (47621), akadēmiskā maģistra studiju programma “Meža darbi un tehnika” (45623), akadēmiskā maģistra studiju programma “Meža ekoloģija un mežkopība” (45623),  akadēmiskā maģistra studiju programma “Meža ekonomika un politika” (45623);

2.4. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju virziens “Vides aizsardzība”, akadēmiskā maģistra studiju programma “Vides inženierzinātne” (45850);

2.5. Daugavpils Universitāte, studiju virziens “Mākslas”, profesionālā bakalaura studiju programma “Māksla” (42211);

2.6. Daugavpils Universitāte, studiju virziens “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika”, profesionālā bakalaura studiju programma “Fizika” (42440);

2.7. Daugavpils Universitāte, studiju virziens “Socioloģija, politoloģija, antropoloģija”, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Socioloģija” (43310);

2.8. Daugavpils Universitāte, studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorzinātnes” (43481)

  1. Rekomendāciju izpildes izvērtēšana

3.1. Ventspils Augstskola, studiju programma “Jaunuzņēmumu vadība”

  1. Citi jautājumi

– Informācija par studiju virzienu novērtēšanas plānoto grafiku

– Ieteikumu studiju kursa apraksta veidošanai projekts

– Informācija par Studiju kvalitātes komisijas sēžu plānotajiem datumiem 2020. gada pirmajā pusgadā