Informējam, ka 2022. gada 24. augustā plkst. 9:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

 1. Studiju programmu iekļaušana akreditētā virzienā
  1.1. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, profesionālās bakalaura studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” (42141) iekļaušana akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”
  1.2. Liepājas Universitāte, profesionālās bakalaura studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” (42141) iekļaušana akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”
  1.3. Liepājas Universitāte, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” (41141) iekļaušana akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”
  1.4. Liepājas Universitāte, par licencētas studiju programmas “Skolotājs” (46141) iekļaušanu akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”
  1.5. Liepājas Universitāte, maģistra studiju programmas “Izglītības zinātnes” (45142) iekļaušana akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”
  1.6. Liepājas Universitāte, profesionālās bakalaura programmas “Logopēdija” (42141) iekļaušana akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”
 2. Licencēšana
  2.1. Latvijas Universitāte, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Kultūrvides mantojums” (43431)
  2.2. Rīgas Stradiņa Universitāte, Viļņas universitāte (Lietuva), Tartu universitāte (Igaunija), Vroclavas universitāte (Polija), kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma “Mediju un informācijas pratība”
 3. Studiju virzienu akreditācija
  3.1. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, studiju virziens “Veselības aprūpe” (3 studiju programmas)
  3.2. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, studiju virziens “Arhitektūra un būvniecība” (1 studiju programma)
 4. Izmaiņas studiju virzienā
  4.1. Jēkabpils Agrobiznesa koledža, studiju virziens “Ekonomika”, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Grāmatvedība un finanses” (studiju virziena maiņa)
  4.2. Sociālās integrācijas valsts aģentūra, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, īsā cikla (pirmā līmeņa) profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Grāmatvedība un nodokļi” (kods 41344) un “Cilvēku resursu vadība” (kods 41345),
  studiju virziens “Ekonomika”, īsā cikla (pirmā līmeņa) profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Komercdarbības organizācija” (kods 41342)
 5. Par nosacījuma izpildi
  5.1. Latvijas Universitāte, īsā cikla (pirmā līmeņa) profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs” (41141), studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports”.
  5.2. Latvijas Universitāte, profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs” (42141), studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports”.
 6. Citi jautājumi