Informējam, ka 2022. gada 3. augustā plkst. 9:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju programmu iekļaušana akreditētā virzienā
1.1. Latvijas Universitāte, profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs” (42141) iekļaušana akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”
1.2. Daugavpils Universitāte, profesionālās bakalaura studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” (42141) iekļaušana akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”
1.3. Daugavpils Universitāte, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” iekļaušana akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”
1.4. Daugavpils Universitāte, maģistra studiju programmas “Izglītības zinātnes” iekļaušana akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”
1.5. Latvijas Universitāte, maģistra studiju programmas “Izglītības zinātnes” (45142) iekļaušana akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”
1.6. Latvijas Universitāte, studiju programmas “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” iekļaušana akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”

2. Studiju virzienu akreditācija
2.1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju virziens “Veterinārmedicīna” (2 studiju programmas)

3. Izmaiņas studiju virzienā
3.1. Latvijas Universitāte, studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports”, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sporta treneris” (41813)
3.2. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, studiju virziens “Mākslas”, profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzika un skatuves māksla”

4. Par nosacījuma izpildi
4.1. Biznesa augstskola Turība, studiju virziens “Tiesību zinātne”, akadēmiskā maģistra studiju programma “Tiesības organizācijas vadībā”
4.2. Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”, studiju virziens “Veselības aprūpe”, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Podoloģija”
4.3. Daugavpils Universitāte, studiju virziens “Ekonomika”, bakalaura studiju programma “Biznesa un finanšu procesi”
4.4. Daugavpils Universitāte, studiju virziens “Vēsture un filozofija”, kopīgā (ar Latvijas Universitāti) akadēmiskā doktora studiju programma “Vēsture un arheoloģija”
4.5. Latvijas Kultūras akadēmija un Rīgas Tehniskās universitāte, kopīgā maģistra studiju programma “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments”
4.6. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports”, akadēmiskā maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”
4.7. Rīgas Stradiņa universitāte, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

5. Licencēšanas atcelšana
5.1. Vidzemes Augstskola, profesionālā maģistra studiju programma “Tūrisma stratēģiskā vadība” (47812)

6. Citi jautājumi