Informējam, ka 2022. gada 18. maijā plkst. 8:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

 1. Studiju virzienu akreditācija
  1.1. Rīgas Stradiņa universitāte, studiju virziens “Psiholoģija” (3 studiju programmas)
  1.2. Daugavpils Universitāte, studiju virziens “Vēsture un filozofija” (3 studiju programmas)
 2. Studiju programmas licencēšana
  2.1. Biznesa augstskola Turība, akadēmiskā maģistra studiju programma “Tiesības organizācijas vadībā”
  2.2. Biznesa augstskola Turība, akadēmiskā maģistra studiju programma “Organizācijas drošības vadība”
 3. Studiju programmas iekļaušana akreditētā virzienā
  3.1. Latvijas Universitāte, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Skolotājs”” iekļaušana studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”
 4. Par nosacījuma izpildi
  4.1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju virziens “Vides aizsardzība”, doktora studiju programma “Vides inženierija”
  4.2. Biznesa augstskola Turība, studiju virziens “Ekonomika”
 5. Citi jautājumi
  5.1. Apelācijas komisijas jautājumi par SIA “BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA” apelācijas sūdzību