Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2022. gada 19. janvārī plkst. 9:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Izmaiņas studiju virzienā
1.1. Transporta un sakaru institūts, “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas” studiju programma “Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs”

2. Studiju virzienu akreditācija
2.1. SIA “Baltijas Starptautiskā akadēmija”, studiju virziens “Ekonomika” (4 studiju programmas)

3. Par nosacījuma izpildi
3.1. Vidzemes Augstskola, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
3.2. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, studiju programma “Sabiedrisko attiecību vadība”

4. Par studiju programmu slēgšanu
4.1. Rīgas Tehniskā universitāte
– pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”
– profesionālā bakalaura studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”

5. Par izmaiņām akreditācijas lapā
5.1. Transporta un sakaru institūts
– studiju virziens “Transporta pakalpojumi”
– studiju virziens “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”

6. Citi jautājumi