Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2021. gada 8. decembrī plkst. 9:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Par nosacījuma izpildi
1.1. Vidzemes Augstskola, “Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai”

2. Liepājas Universitātes iesniegums

3. Studiju virzienu akreditācija
3.1. Daugavpils Universitāte, studiju virziens “Ekonomika” (3 studiju programmas)
3.2. SIA “Baltijas Starptautiskā akadēmija”, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (2 studiju programmas)

4. Citi jautājumi
4.1. Kopsavilkums par 2021. gada lēmumiem
4.2. Par 2022. gada sēžu datumiem 1. pusgadā
4.3. Diskusija par izglītības kvalitātes jautājumiem