Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2019. gada 23. septembrī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 9:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Sēdes darba kārtības saskaņošana

2. Izmaiņas studiju virzienā

2.1. Novikontas Jūras koledža, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Jūras transports” (41525)

3. Studiju programmu licencēšana

3.1. Biznesa vadības koledža, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Biznesa loģistika” (41345)

3.2. Vidzemes Augstskola, akadēmiskā maģistra studiju programma “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība” (45321)

4. Citi jautājumi