Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2021. gada 24. novembrī plkst. 9:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju virzienu akreditācija
1.1. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, studiju virziens “Informācijas un komunikācijas zinātnes” (2 programmas)
1.2. Latvijas Universitāte, studiju virziens “Mākslas” (1 studiju programma)
1.3. Rīgas Stradiņa universitāte, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (6 programmas)

2. Par licences atņemšanu
2.1. Rīgas Juridiskā augstskola,
– akadēmiskā maģistra studiju programma “Juridiskā lingvistika” (45380);
– profesionālā maģistra studiju programma “Starptautiskās un Eiropas tiesības” (47380);
– kopīgā doktora studiju programma “Starptautiskās un Eiropas tiesības” (51380)
2.2. Transporta un sakaru institūts,
– akadēmiskā bakalaura studiju programma “Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā” (43310)
– akadēmiskā maģistra studiju programma “Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā” (45310)

3. Par nosacījuma izpildi
3.1. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
3.2. Transporta un sakaru institūts

4. Citi jautājumi