Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2021. gada 10. novembrī plkst. 9:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju programmu licencēšana
1.1. Rīgas Stradiņa universitāte, akadēmiskā doktora studiju programma “Veselības aprūpe”
1.2. Rīgas Stradiņa universitāte, Mykolas Romeris university, The Catholic University in Ruzomberok, Instituto Universitário de Lisboa kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma “Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem”

2. Studiju virzienu akreditācija
2.1. Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža, studiju virziens “Informācijas un komunikācijas zinātnes” (1 studiju programma)
2.2. SIA “Rīgas Menedžmenta Koledža”, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (1 studiju programma)

3. Par licences atņemšanu
3.1. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
– kopīgā akadēmiskā bakalaura studiju programma “Tehnoloģiju un inovāciju vadība”
– kopīgā akadēmiskā bakalaura studiju programma “Viesmīlības vadība”
– profesionālā maģistra studiju programma “Arhīvniecība”

4. Citi jautājumi
4.1. Par Banku augstskolas uzdevuma izpildi