Informējam, ka 2021. gada 27. oktobrī plkst. 9:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju programmu licencēšana
1.1. Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma “Fizika”
1.2. Vidzemes Augstskola, akadēmiskā maģistra studiju programma “Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai”

2. Studiju virzienu akreditācija
2.1. Biznesa augstskola Turība, studiju virziens “Informācijas un komunikācijas zinātnes” (4 studiju programmas)
2.2. Biznesa augstskola Turība, studiju virziens “Ekonomika” (3 studiju programmas)
2.3. Rīgas Aeronavigācijas institūts, studiju virziens “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” (1 studiju programma)
2.4. Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas kultūras koledža, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (1 studiju programma)
2.5. SIA “Rīgas Menedžmenta Koledža”, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (1 studiju programma)
2.6. Juridiskā koledža, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (3 studiju programmas)

3. Licenču atņemšana
3.1. Juridiskā koledža, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Komerczinības” (41345)

4. Citi jautājumi