Informējam, ka 2021. gada 13. oktobrī plkst. 9:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju programmu licencēšana
1.1. Transporta un sakaru institūts, akadēmiskā doktora studiju programma “Digitālā ekonomika un uzņēmējdarbība”

2. Studiju virzienu akreditācija
2.1. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (11 studiju programmas)
2.2. Vidzemes Augstskola, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (3 programmas)
2.3. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (4 studiju programmas)

3. Izmaiņas studiju virzienā
3.1. Latvijas Universitāte, studiju virziens “Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija”, akadēmiskā maģistra studiju programma “Ķīmija”

4.  Studiju programmu licenču atņemšana
4.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, profesionālā maģistra studiju programma “Horeogrāfija”

5. Citi jautājumi