Informējam, ka 2021. gada 30. jūnijā plkst. 9:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju programmu licencēšana

1.1. Rīgas Tehniskā universitāte, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Materiālu inženierija”

1.2. Rīgas Tehniskā universitāte, doktora studiju programma “Datorzinātne un informācijas tehnoloģija”

1.3. Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālā bakalaura studiju programma “Viedā elektroenerģētika”

1.4. Ekonomikas un kultūras augstskola, akadēmiskā maģistra studiju programma “Zīmola dizains”

1.5. Ekonomikas un kultūras augstskola, akadēmiskā maģistra studiju programma “Aprites ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība”

2. Izmaiņas studiju virzienā

2.1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, maģistra studiju programma “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”

2.2. Rīgas Stradiņa universitāte, studiju virziens “Veselības aprūpe”, studiju programma “Māszinības”

3. Studiju virzienu akreditācija

3.1. Rīgas Ekonomikas augstskola, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

3.2. Ekonomikas un kultūras augstskola, studiju virziens “Ekonomika” (1 programma)

3.3. Jēkabpils Agrobiznesa koledža, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (1 programma)

3.4. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (11 programmas)

3.5. Daugavpils Universitāte, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (2 programmas)

4. Par nosacījuma izpildi
4.1. Liepājas Universitāte un Ventspils Universitāte, kopīgā profesionālā bakalaura studiju programma “Viedās tehnoloģijas” (42523)

5. Tehniskas kļūdas labojums akreditācijas lapā
5.1. Malnavas koledža, studiju virziens “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un pārtikas higiēna”, studiju programma “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”

6. Citi jautājumi