Informējam, ka 2021. gada 16. jūnijā plkst. 9:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju programmu licencēšana

1.1. Latvijas Universitāte, doktora studiju programma “Valodu un kultūru studijas”

1.2. Latvija Universitāte, akadēmiskā maģistra studiju programma “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas”

1.3. Rīgas Tehniskā universitāte, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija”

2. Studiju virzienu akreditācija

2.1. Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics in Riga), studiju virziens “Ekonomika”

2.2. Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics in Riga), studiju virziens “Vadība administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

2.3. Juridiskā koledža, studiju virziens “Ekonomika”

2.4. Latvijas Universitāte, studiju virziens “Informācijas un komunikācijas zinātnes”

2.5. Rīgas Juridiskā augstskola, studiju virziens “Tiesību zinātne”

2.6. Rīgas Tehniskā universitāte, studiju virziens “Ekonomika”

3. Citi jautājumi