Informējam, ka 2021. gada 26. maijā plkst. 9:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju programmu licencēšana

1.1. Latvijas Universitāte, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Filoloģija”

1.2. Latvijas Universitāte, akadēmiskā doktora studiju programma “Sociālās zinātnes”

2. Studiju virzienu akreditācija

2.1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju virziens “Ekonomika”

2.2. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

2.3. Rīgas Tehniskā universitāte, “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

3. Citi jautājumi