Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2019. gada 6. septembrī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 10:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

Darba kārtība

 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana
 2. Izmaiņas studiju virzienā
  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju virziens “Ražošana un pārstrāde”, maģistra studiju programma “Pārtikas zinātne”
  • Ventspils Augstskola, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, bakalaura studiju programma “Vadībzinātne”
  • Ventspils Augstskola, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” profesionālā maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība”
  • Rīgas Stradiņa universitāte, studiju virziens “Psiholoģija”, profesionālā bakalaura studiju programma “Psiholoģija”
 3. Studiju programmu licenču atņemšana
  • Latvijas Universitāte, studiju virziens “Psiholoģija”, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Psiholoģija”, profesionālā bakalaura studiju programma “Psiholoģija”, profesionālā maģistra studiju programma “Psiholoģija”
  • Latvijas Universitāte, studiju virziens “Tiesību zinātne”, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Tiesību zinātne”, profesionālā bakalaura studiju programma “Publiskās tiesības”
  • Vidzemes Augstskola, studiju virziens “Tulkošana”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Tulkotājs”
 4. Labojumi studiju virzienu akreditācijas lapās
  • Rīgas Tehniskā universitāte, studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”
  • Rīgas Tehniskā universitāte, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
 5. Citi jautājumi