Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2024. gada 28. februārī plkst. 09:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju programmas licencēšana
1.1. Rīgas Menedžmenta koledžas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Tūrisma pakalpojumu organizēšana” licencēšana

2. Studiju virzienu akreditācija
2.1. Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles “Rīgas Teoloģijas institūts” studiju virziena “Reliģija un teoloģija” akreditācija (1 studiju programma)
2.2. Nodibinājuma “Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle “Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts” studiju virziena “Reliģija un teoloģija” akreditācija (2 studiju programmas)
2.2.1. Profesionālā maģistra studiju programms “Reliģija” (47221) slēgšana

3. Par nosacījumu izpildi
3.1. Iesniegums par nosacījuma izpildi Daugavpils Universitātes studiju virzienam “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”
3.2. Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledžas iesniegums par nosacījuma izpildi studiju virzienam “Transporta pakalpojumi”
3.3. Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūras “Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža” iesniegums par studiju virziena “Informācijas un komunikācijas zinātnes” nosacījumu izpildi
3.4. Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūras “Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža” iesniegums par studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” nosacījuma izpildi
3.5. Transporta un sakaru institūta iesniegums par studiju virziena “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” nosacījumu izpildi
3.6. Latvijas Universitātes iesniegums par studiju virziena “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija” nosacījumu izpildi
3.7. Liepājas Universitātes iesniegums par studiju virziena “Mākslas” nosacījumu izpildi
3.8. Liepājas Universitātes iesniegums par studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” nosacījuma izpildi
3.9. Biznesa augstskolas “Turība” iesniegums par nosacījumu izpildi studiju virzienam “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”.