Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2024. gada 28. februārī plkst. 09:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju virzienu akreditācija
1.1. Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles “Rīgas Teoloģijas institūts” studiju virziena “Reliģija un teoloģija” akreditācija (1 studiju programma)
1.2. Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles “Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts” studiju virziena “Reliģija un teoloģija” akreditācija (2 studiju programmas)
1.2.1. Profesionālā maģistra studiju programmas “Reliģija” (47221) slēgšana

2. Par nosacījumu izpildi
2.1. Latvijas Universitātes iesniegums par studiju virziena “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija” un tam atbilstošo studiju programmu akreditācijas nosacījumu izpildi
2.2. Biznesa augstskolas “Turība” iesniegums par akreditācijas nosacījumu izpildi studiju virzienam “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”
2.3. Iesniegums par nosacījuma izpildi Daugavpils Universitātes studiju virzienam “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”
2.4. Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledžas iesniegums par nosacījuma izpildi studiju virzienam “Jūrniecība”
2.5. Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūras “Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža” iesniegums par studiju virziena “Informācijas un komunikācijas zinātnes” akreditācijas nosacījumu izpildi
2.6. Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūras “Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža” iesniegums par studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditācijas nosacījumu izpildi
2.7. Transporta un sakaru institūta iesniegums par studiju virziena “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditācijas nosacījumu izpildi
2.8. Liepājas Universitātes iesniegums par studiju virziena “Mākslas” akreditācijas nosacījumu izpildi
2.9. Liepājas Universitātes iesniegums par studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditācijas nosacījuma izpildi