Informējam, ka 2021. gada 21. aprīlī plkst. 9:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju programmu licencēšana

1.1. Latvijas Universitāte, akadēmiskā maģistra studiju programma “Anglistika”

1.2. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Ruses Universitāte, kopīgā doktora studiju programma “Lāzertehnoloģijas”

2. Studiju virzienu akreditācija

2.1. Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics in Riga), studiju virziens “Ekonomika”

2.2. Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics in Riga), studiju virziens “Vadība administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

2.3. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju virziens “Ekonomika”

2.4. Daugavpils Universitāte, studiju virziens “Tiesību zinātne”

2.5. Alberta koledža, studiju virziens “Tiesību zinātne”

2.6. Ekonomikas un kultūras augstskola, studiju virziens “Tiesību zinātne”

3. Citi jautājumi