Informējam, ka 2021. gada 7. aprīlī plkst. 9:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1.Studiju programmu licencēšana

1.1. Latvijas Universitāte un Daugavpils Universitāte, kopīgā doktora studiju programma “Vēsture un arheoloģija”

1.2. Latvijas Universitāte, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas”

1.3. Rīgas Stradiņa universitāte, akadēmiskā maģistra studiju programma “Biostatistika”

2.Studiju virzienu akreditācija

2.1. Sociālās integrācijas valsts aģentūra, studiju virziens “Ekonomika”

2.2. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, studiju virziens “Ekonomika”

3.Citi jautājumi