Informējam, ka 2021. gada 3. martā plkst. 9:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1.Izmaiņas akreditētā studiju virzienā

1.1.Daugavpils Universitāte un Šauļu Universitāte, studiju virziens “Dzīvās dabas zinātnes”, kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma “Dabas rekreācija”

2.Citi jautājumi