Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2021. gada 13. janvārī plkst. 9:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1.Studiju virziena akreditācija

1.1. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, studiju virziens “Tiesību zinātne”

2.Licences atņemšana

2.1. Transporta un sakaru institūts, studiju virziens “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Transporta komerciālā ekspluatācija” (43525)

2.2. Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”:

1) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Komercdarbība” (41345);

2) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Mārketings un reklāma” (41345)

3.Par uzdevuma izpildi

3.1. Rīgas Tehniskā universitāte, studiju programma “Viedās elektroniskās sistēmas”

4.Citi jautājumi