Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2020. gada 13. novembrī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 10:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Izmaiņas studiju virzienā

1.1. Rīgas Tehniskā universitāte, studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, studiju programma “E-studiju tehnoloģijas”

2. Studiju programmas licencēšana

2.1. Daugavpils Universitāte, profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs”

3. Studiju virziena akreditācija

3.1. Juridiskā koledža, studiju virziens “Tiesību zinātne”

4. Studiju programmu slēgšana

4.1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju programmas “Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” (42345), “Hidroinženierzinātne” (51582), “Vides inženierzinātne” (51850)

4.2. Daugavpils Universitāte, studiju programmas “Izglītības psihologs” (47313), “Ekonomika” (45311), “Psiholoģija” (45313)