Informējam, ka 2024. gada 20. martā plkst. 09:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju programmu licencēšana
1.1. Rīgas Menedžmenta koledžas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Tūrisma pakalpojumu organizēšana” licencēšana

2. Par licencētas studiju programmas iekļaušanu akreditētā studiju virzienā
2.1. Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Podoloģija” iekļaušanu akreditētā studiju virzienā “Veselības aprūpe”

3. Studiju virzienu akreditācija
3.1. Daugavpils Universitātes studiju virziena “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditācija (3 studiju programmas)

4. Par nosacījumu izpildi
4.1. Ekonomikas un kultūras augstskolas iesniegums par studiju virziena “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” un tam atbilstošās studiju programmas akreditācijas nosacījumu izpildi
4.2. Daugavpils Universitātes iesniegums par studiju virziena “Psiholoģija” un tam atbilstošo studiju programmu nosacījumu izpildi
4.3. Latvijas Universitātes iesniegums par studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” un tam atbilstošo studiju programmu nosacījuma izpildi
4.4. Ventspils Augstskolas iesniegums par studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un tam atbilstošo studiju programmu akreditācijas nosacījumu izpildi

5. Par studiju programmu slēgšanu
5.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iesniegums par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Izglītības un sporta darba speciālists” (41813) slēgšanu sākot no 2024/2025 akadēmiskā gada jeb 2024.gada 01.septembra