Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2020. gada 30. septembrī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 10:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Sēdes darba kārtības saskaņošana

2. Studiju programmas licencēšana

2.1. Latvijas Universitāte, akadēmiskā doktora studiju programma “Dabaszinātnes”

2.2. Latvijas Jūras akadēmija, akadēmiskā doktora studiju programma “Jūras transports”

2.3. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, kopīgā profesionālā doktora studiju programma mākslās “Profesionālā doktora studiju programma “Mākslās””

2.4. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs”

2.5. Daugavpils Universitāte, profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs”

2.6. Daugavpils Universitātes Daugavpils Medicīnas koledža, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Estētiskā kosmetoloģija”

3. Citi jautājumi