Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2020. gada 2. septembrī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 10:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

  1. Studiju programmas licencēšana

Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālā maģistra studiju programma “Adaptronika”

Rīgas Tehniskā universitāte, doktora studiju programma “Mašīnbūve un mehānika”

  1. Izmaiņas studiju virzienā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports”, studiju programma “Karjeras konsultants”

  1. Licences atņemšana

Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija, studiju programma “Mūzikas skolotājs”

  1. Izmaiņas studiju virzienu akreditācijas lapās

Vadības koledža, koledžas nosaukuma maiņa

  1. Studiju virziena akreditācija

Transporta un sakaru institūts, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

  1. Citi jautājumi