Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2020. gada 19. augustā AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 10:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

  1. Izmaiņas studiju virzienā

1.1. Rīgas Stradiņa universitāte, studiju virziens “Veselības aprūpe”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Rezidentūra medicīnā”

1.2. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, studiju virziens “Mākslas”, profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”

  1. Studiju programmas licencēšana

2.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs”

2.2. Latvijas Kultūras akadēmija, akadēmiskā maģistra studiju programma “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”

2.3. Latvijas Kultūras akadēmija un Rīgas Tehniskā universitāte, kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments”

2.4. Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālā maģistra studiju programma “Dzelzceļa inženierija”

2.5. Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālā maģistra studiju programma “Viedā elektroenerģētika”

2.6. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs”

2.7. Latvijas Universitāte, profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs”

  1. Informācija par Komisijas lēmumos noteikto uzdevumu izpildi

3.1. Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālās maģistra studiju programmas “Dizaina inženierija”

3.2. Liepājas Universitāte, profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” (42141)

3.3. Rīgas Tehniskās universitātes Olaines tehnoloģiju koledža, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole”

  1. Citi jautājumi

Par studiju virzienu akreditāciju